ağırlamaq

ağırlamak

hezzetlemek

Konuğa saygı göstererek onun her türlü rahatını, gereksinimini sağlamak.