ağı

ağıt

agy

Ölen bir kimsenin iyiliklerini, değerlerini, arkada bıraktıklarının acılarını dile getiren söz veya okunan ezgi.