çäge

kum

qum

Deniz kıyısı, dere yatağı vb. yerlerde çok bulunan, ufak, sert tanecikler.