içali

ajan

agent

Bir devlet veya kuruluşun gizli amaçları için çalışan kimse.