galaýylama

lehim

lehim

Kalay ve kurşun alaşımlarının genel adı, bu alaşımla yapılan işlem.