zülp

lüle

qıvrım

Bükülmüş, dürülmüş, kıvrık saç.