maliyyət

Maliyet

özüne düşýän gymmat

Üretimde bir mal elde edilinceye değin harcanan değerlerin toplamı.