şöhlelenmek

aksetmek

əksetmək

Sesin bir yere çarpıp geri dönmesi, yankılanmak, yankı vermek.