söwda

alışveriş

alışveriş

Satın alma ve satma işi, alım satım, muamele.