çapak çalma

alkış

alqış

Bir şeyin beğenildiğini, onaylandığını anlatmak için el çırpma, alkışlama.