çagalar bagy

anaokulu

uşaq baxçası

Öğrenim çağına gelmemiş 2-6 yaş arasındaki çocukları okul düzenine hazırlayan eğitim kuruluşu, ana mektebi.