rahat

rahat

rahat

İnsanda üzüntü, sıkıntı, tedirginlik olmama durumu, huzur.