rahip

rahib

monah

Hristiyanlarda genellikle manastırda yaşayan evlenmemiş papaz, keşiş.