taýpa

aşiret

tayfa

Dil ve kültür yönünden büyük bir türdeşlik gösteren, birçok boydan oluşan, göçebe veya yerleşik nitelikteki topluluk, oymak.