misal üçün

sözün gelişi

mysal üçin

Örneğin, mesela.