mırçıldamaq

şapırdamak

şapbyldamak

Öperken veya bir şey yerken "şap" diye ses çıkarmak.