tabyt

tabut

tabut

Ölünün içine konulduğu sandık biçiminde araç.