Ezraýyl

Azrail

Əzrail

Tanrı buyruğu ile insanların canını almakla görevlendirilen melek, can alıcı.