bacak

qıc

but

Vücudun kasıktan tabana kadar olan bölümü.