el çarpyşyk

tezahürat

alqış

Bağırıp çağırarak, alkışlayıp tempo tutarak yapılan gösteri.