bağ

bağ

bag

Bir şeyi başka bir şeye birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim gibi düğümlenebilir nesne.