bağ

üzüm bağı

üzümlik

Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası.