ücra

uzaqlaşdırılmış

çet

Çok uçta, kenarda veya kıyıda köşede olan.