yağış

yağış

ýagyş

Havadaki su buharının yoğunlaşma sonunda sıvı veya katı durumda yere düşmesi.