yağma

soyqun

talaň

Birçok kişinin zor kullanarak ele geçirdikleri malı alıp kaçması, talan.