yahu

yahu

"Hey, bana bak, baksana" anlamlarında bir seslenme sözü.