yakacak

yanacaq

odun

Odun, kömür gibi ısı sağlamak amacıyla yakılan madde.