yakalamak

tutmak

tutmak

Bir kimseyi veya bir şeyi elle tutmak.