mətbuat

basın

metbugat

Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yazılı yayınların bütünü, matbuat.