mühakimə etmək

yargılamak

garaýyş beýan etmek

Herhangi bir kimse, şey, konu vb.yle ilgili olumlu veya olumsuz görüş belirtmek.