məğlup etmək

yenmek

ýeňmek

Savaş veya yarışmada üstünlük sağlamak.