məhəlli

yerel

ýerli

Yöresel, sınırlı bir yerle ilgili olan, lokal.