sümmül

başak

başaq

Arpa, buğday, yulaf vb. ekinlerin tanelerini taşıyan kılçıklı başı.