çäklenmek

yetinmek

kifayətlənmək

Bir şeyi kendisi için yeter bularak daha çoğuna gerek görmemek.