müdriyyət

yönetim

edara

Yönetme işi, çekip çevirme, idare.