edara

yönetim

müdriyyət

Yönetme işi, çekip çevirme, idare.