zeýtun ýagy

zeytinyağı

zeytun yağı

Zeytin tanelerinden çıkarılan bitkisel yağ.