zikr etmək

zikretmek

zikir etmek

Adını söylemek, sözünü söylemek, anmak.