zikir etmek

zikretmek

zikr etmək

Adını söylemek, sözünü söylemek, anmak.