zang

zil

jaň

İşaret vermek, uyarmak, çağırmak için kullanılan ve bir çan.