zindan

zindan

zyndan

Tutuklu veya hükümlülerin içine konulduğu kapalı yer.