zyýarat

ziyaret

ziyarət

Birini görmeye, biriyle görüşmeye gitme, görüşme.