zorlamak

zorlamak

zorlamaq

Birine bir şey yaptırmak amacıyla güç kullanmak.