zühur

zuhur

ýüze çykma

Ortaya çıkma, görünme, belirme, baş gösterme.