zulm etmək

zulmetmek

zulum etmek

Eziyet etmek, işkence etmek.