zülm

zulüm

zulum

Kötü durum, kaygı, eziyet, cefa.