pulsuz

züğürt

pulsuz

Parasız, yoksul, meteliksiz olan kimse.