zümrüd

zümrüt

zümerret

Yeşil renkte, saydam bir süs taşı.