xal

ben

hal

Çoğu doğuştan, tende bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı.