gida

besin

azyk

Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, azık, gıda.